ចិន​នឹង​កាត់ទោស​អតីត​ប្រធាន​ប៉ូលិស Interpol ពីបទ​ទទួល​សំណូក​
ថ្ងៃចេញផ្សាយៈ​ March 29, 2019
ចេញផ្សាយដោយ: សហការី